Informa

统计资料

展品类别

展会将展示以下各类产品:

                                                                                                                                                   

  

 

  • 买家(以地区划分)

 

地区
亚太区(香港地区除外)
欧洲
香港地区
中东、非洲及其他
美洲

 

百分比
52%
17%
17%
6%
8%

 

(数据源: 2019年三月亚洲时尚首饰及配饰展)

 

  • 买家业务性质

 

买家业务性质
代理商
时尚首饰及配饰设计师
邮购公司 / 电子订购公司 / 相关学院或行业协会
制造商/供应商
零售商 / 百货 / 连锁店
批发商 / 进口商 / 出口商

 

 

百分比
10%
2%
15%
29%
44%

(*上述数字是根据2019年三月展问卷调查中,买家所提供的数据计算。)