Informa

统计资料

展品类别

展会将展示以下各类产品:

                                                                                                                                                   

  

 

  • 买家(以地区划分)

 

地区
亚太区(香港地区除外)
欧洲
香港地区
中东、非洲及其他
美洲

 

百分比
49%
20%
19%
3%
9%

 

(数据源: 2018年三月亚洲时尚首饰及配饰展)

 

  • 买家业务性质

 

买家业务性质
代理商
百货 / 连锁店
出口商
时尚首饰及配饰设计师
进口商
邮购公司 / 电子订购公司
制造商/供货商
相关学院或行业协会
零售商
批发商

 

 

百分比
7%
5%
11%
9%
17%
2%
13%
1%
16%
19%

(*上述数字是根据2018年三月展问卷调查中,买家所提供的数据计算。)